ISO 9001:2011

  |  

 
 

()

 

4 2009
21 04 2009

1. έέŭ

1.

1. , , , .

2.

1. , , , , .

2. :

( );

;

( , , () , , , 11 1 48 );

;

:

, ;

, , ;

, ;

, ;

;

, , , . . , , ;

, ;

, ;

- , , , , , , , ;

, .

2. έέ έ ʭȭέŭ

3.

1. .

2. 2 6 .

1 31 .

3. ., . .

.

4. ,

1. :

, , ( ) ;

;

() ;

.

2. , , .

3. ĭέŭ ŭŭ έϭέ έŭҭ έέέ ŭ έ ʭȭέŭ. ĭέŭ ۭȭŭ ͭȭ Э ŭҭ ǭ έέ έ ʭȭέŭ

5.

1. (), 2 , .

2. (), 2 , (), , .

3. 30 .

4. , , , .

୭ (), , .

, , , .

5. .

, , , .

6. () . .

7. , .

,  , , (), 譭. , .

8. () , , .

, () , , , , , , 2 , .

, () , , , , , , 2 , .

6.

1. .

2. . , , .

, .

, , .

3. , , .

, .

7.

1. , .

, , , .

2. , .

3. . , , .

, .

, , .

8. ,

1. 5 . , (), , , , :

() ;

(), , 1 53 ;

, 3 4 53 , ;

, , () . , () , .

2. (), 3 .

9.

1. , , .

2. , , .

10. ,

1. , , , , .

2. , , , , , .

3. , .

4. ŭŭĭ έ ʭȭέŭ

11.

1. , , , (), 10 .

2. , , , .

, (), , .

(), , .

.

3. , (), 10 , .

12.

.

13.

1. , .

, . , 53 .

, , , (), 10 .

, , , . 8 . 55 .

2. (), () (), , , () .

3. (), .

, , , , . , .

14.

1. 5 , (), 10 , .

.

2. , (), 10 , , :

;

(), , 10 ;

, , () .

3. , , 3 .

15.

1. , , (), () 2 , , , .

, 45 .

2. . .

3. (), .

, , , (), .

4. () , , .

, () , , , , , , 2 , .

, , , .

, , , .

(), , .

, , , .

5. , , , .

6. , .

7. . , , .

, .

, , .

16.

1. 5 .

, , :

- () ;

- (), , . 1 2 . 53 ;

- , . 3 4 . 53 .

2. (), , 3 .

17. ,

1. , , , , .

2. , , , , , .

3. , .

5. ĭέ­ έŭŭ ŭ έ ʭȭέŭ

18.

:

;

;

;

;

, ;

;

;

(), , ;

;

, .

, .

19.

:

;

;

;

;

, ;

;

;

(), , ;

.

, , .

.

, .

20.

1. , , , , .

2. .

.

, , , , .

, , , , , , , .

3. (), .

6. έ­ŭ ȭ , ŭޭ έ

21. ,

1. , , .

, , , , .

, , , , , .

2. , , 50 , , 2 53 , 85 .

3. , , , .

4. , , () , , , () , , , , , .

5. , , , , , .

22. ,

, , , 1 . , , .

:

... () ;

(, , ).

.

, , , . , , .

, , , , 5 .

7. ͭЭ έŭŭ ŭ έ ʭȭέŭ

23.

1. , , .

2. , , , , , . , , .

24.

20 , , , 30 .

, 2 53 , 50 .

, .

25.

:

;

;

;

, , , 3 60 , , , , ;

, ;

, ;

;

(), , (), .

8. ͭЭ (ŭȭ), ŭέѭ­߭ŭ ʭȭέŭ ĭέ­ έŭŭ ŭ έ ʭȭέŭ

26. (), ,

(), , , , , , , () , , , , , .

27. (), ,

(), , 20 , , , 30 , , ,

9. έέ ʭȭέŭ έŭͭ έ . έ߭ ̭ŭ έŭͭέ

28. ,

1. , , , , ( ), ( ), , , , , .

29.

1. , .

2. :

, ;

, ;

;

.

30.

1. .

2. .

3. , .

4. 4 5 185 .

5. , , , .

 

()
 
 
 
1997-2023 "-"